Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color green color orange color
Güreş / Jimnastik

Sıcak yuva Vakfı  Yaz  spor  okulu  bünyesinde  gerçekleştirilen  Güreş  sporu   faaliyetleri   amacı

“Milli sporumuz olan güreşimizi Yurdumuzda , Avrupa , dünya ve olimpiyat şampiyonlukları başta olmak üzere uluslararası seviyede başarılı kılmak, itibarını artırmak ve gelecekteki başarısını güvence altına almak; güreş sporunun yaygınlaşmasını sağlayıcı fırsatlar oluşturarak toplumumuzun daha sağlıklı, aktif ve başarılı gençler yetiştirmesine yardımcı olmak; güreşimizi dünya spor kültürüne olumlu katkılarda bulunacağı bir yetkinlik seviyesine yeniden ulaştırmak” olarak benimsemiştir.
    

Vakfımız yaz dönemi planı olarak kararlaştırdığımız bu spor eğitimi planını hayata geçirebilmek için plan üzerinde zaman içinde daha da ayrıntıya girerek stratejileri destekleyen faaliyetlere, sürelere, bütçelerine ve sorumlulara kadar ineceğiz. Bu planlamanın başarı ile uygulanabilmesi için güreş ve spor camiamızın tümünün aktif katılımı ve herkesin üstlendiği eksiksiz ve zamanında yerine getirmesi, başarı kriteri olarak görülmektedir.

 

 

    Stratejilerimizin başarı ile uygulanmasında merkez teşkilatımız kadar, hatta daha fazla bölgelerimizin,  okullarımızın, kulüplerimizin, gençlerimizin ve sonuçta bölgemizdeki tüm güreş adamlarımızın aktif rol almaları gerekecektir.

 

 

    Stratejik plan belgemizde özellikle değerlerimiz üzerinde ayrıntı ile durduk. Bunun da sebebi, ‘ne  pahasına başarı’ yerine ilkeli, disiplinli bir başarıyı istememizdir.

 

 

    Güreş ile aktif ilgilenen başta yöneticiler olmak üzere hakemlerimizin, teknik adamlarımızın, sporcularımızın bütün çalışmalarımızı izleyerek , bilgi alarak faaliyetlere, plana ruh vermelerini bekliyor, umuyoruz.
 

  • Milletimizin güreşe olan sevgisinin artmasını ve güreş sporunun yaygınlaştırılmasını sağlamak suretiyle topluma örnek gençler kazandırmak;

  • Güreşçi potansiyelimizin bilimsel yaklaşımlarla bölgesel bazda ortaya çıkarılmasını ve yüksek ahlak, disiplin, beceri ve zekaya sahip çok yönlü Türk gençleri yetiştirerek yüksek başarılar elde etmelerini sağlamak;

      Sporun ve teknik adamlarımızın yeteneklerini tam olarak geliştirebilmelerini mümkün kılacak merkezi-bölgesel yönetim ve çalışma sistemlerini oluşturmak ve gelişimlerini kalıcı kılmak üzere gerekli imkan, fırsat, destek ve kaynakların etkinlikle organize edilmesini ve hizmete sunulmasına önderlik etmek ise, bu misyonumuzun açıklayıcı unsurlarıdır.
 

Geleceğe ilişkin vizyonumuzu canlandıran ve somutlaştıran görünümler şunlardır:

  • Katıldıkları her müsabakada güreşçilerimizin takım halinde ilk üç içerisinde yer almayı başarması. Bireysel olarak ise altın madalya hedefine ulaşmalarıdır.

  • Beşeri, bilimsel ve teknik altyapımızın dünya güreşinin düzey ve standartlarını geliştirmeye öncülük edebilen yetkin ve saygın bir kaynak haline gelmesi.

  • Milletimizin güreşe tahsis ettiği zaman ve kaynağın, güreşimizin stratejik gelişim hedeflerini gerçekleştirmeye yeterli bir sevgi, destek ve katılım düzeyine ulaşması.

  • Geleneksel güreş branşlarımız için Yurtiçi ve Bölgesel şampiyona organizasyonları düzenlemek.

  • Kulüpler,okullar ve bölgeler arasında sağlıklı, pozitif ve sürekli rekabetin örgütlenmesi, gerekli ortamın hazırlanması.


* Temel Hak ve Disiplin
     Sıcak Yuva Vakfı Yavu Sultan Selim Spor kulübü Temel değerlerimiz ile uyumlu şekilde, camiamız içerisindeki faaliyetlerin değerlendirilmesi ve düzenlenmesi noktasında, Vakfımız aşağıda ahlak ve disiplin ilkelerimizi tavizsiz ve tutarlı uygulayacaktır.
      Toplumun geneli itibariyle hoş görülmeyen ve ahlak dışı telakki edilen hiçbir söz ve davranış hoş görülemez.

     Güreş camiasında spor ahlakına uygun olmayan hiçbir uygulamaya ve ilişkiye müsaade edilmez.

      Başarı kadar başarı ahlakı da önemlidir. Kurallara uygun bir mücadele (fair play) sonucu hak edilmiş  başarıyı başarı olarak nitelendirmekteyiz. Öte yandan, başarı uğruna sporcu sağlığını, gelişimini ve geleceğini tehlikeye atacak hiçbir davranış hoş görülmez.
 

     Fiil ya da sonuçları itibariyle milli ve manevi değerleri küçültücü hiçbir söz ve davranış gerekçesi ne olursa olsun hoş görülmez.

 


      Başta bölgesel, cinsel, siyasi, etnik, dini ve mezhebi olmak üzere her ne gerekçe ve ad altında olursa olsun ayrımcılık hiçbir türü hoş görülmez ve ayrımcı uygulamalara müsaade edilmez.

 


      Vakfımız sporcu ve yöneticilerin müsabaka esnasında ve sonrasında sportmenlik ve spor ahlakı ile uyuşmayacak şekildeki davranışlara izin vermez
       Kulüp içi veya Kulüpler arası ve ulusal otoritelerce belirlendiği şekliyle doping kapsamına giren tıbbi ilaçlar. müdahale müsamaha göremez. Belirtilen fiili işleyen ve buna sebebiyet veren idareci, tıp adamı, antrenör ve sporcular hoş görülmez, gerekli müeyyideler işletilir.
     Disiplin uğruna veya başka hangi gerekçe, ad ve şekil altında olursa olsun hiç kimse bir diğer kişiye şiddet uygulama hakkında sahip olamaz. Bu fiili işleyenler ve teşvik edenlerin cezalandırılmasına yönelik işlem yapılır.

 


      Yolsuzluk ve suiistimal ile şahsi menfaat sağlamak ve Vakfımız veya çevre malına zarar vermek kabul edilemez bir davranıştır. Bu fiili işleyenler ve buna sebebiyet verenlerin cezalandırılması sağlanır.

1.Prensiplere Dayalı Liderlik Yoluyla Kültürel Canlanma ve Yenilenme

 

Sıcak Yuva Vakfı Yavu Sultan Selim Spor kulübü ve seyircisi ile birlikte tüm güreş camiamızın güreş sporumuza ilişkin mevcut algı, imaj, tutum ve davranışlarını bu sporumuza daha etkin ve yaygın katkı sağlayıcı doğrultuda bir değişime yöneltebilmenin ilk koşulu, her mensubumuzun değerlerimize yüksek bir ahlaki duyarlılık ile sahip çıkmasıdır.

Sıcak Yuva Vakfı örgütünün her kademesindeki üyemizin kendi faaliyet alanı ve çevresi içerisinde Güreş sporunun değer ve ilkeleriyle tutarlı bir liderlik sergilemesi tüm faaliyetlerdeki başarılarımız için kritik bir öneme sahiptir.

Disiplin ve denetleme kurullarımızın işlevsel biçimde oluşturulması ve etkin şekilde işletilmesi bu gerekliliği yerine getirmenin önemli bir unsurudur.

 

2.Sürekli ve Yeterli Kaynak Geliştirme

 

Güreşimizin ve güreşçimizin uluslar arası ölçülerde istikrarla yükselen bir gelişim ve başarı grafiğini gerçekleştirebilmesi bakımından mevcut mali ve maddi kaynakları yeterli değildir. Uluslar arası ölçülerde bir başarının yakalanması ve sürdürülmesi amacı ile uyumlu seviyede yeterli kaynakların oluşturulması, çeşitlendirilmesi ve devamlılığının sağlanması Sıcak Yuva Vakfı başarı koşullarından birini teşkil etmektedir.

 

3.Performans Odaklık, Etkinlik ve Verimli Çalışma

 

Gerek Sıcak Yuva Vakfı tüm faaliyetlerinde, gerekse güreşçilerimizin çalışmalarında başarıya odaklanmak, planlı, bilimsel, verimli ve disiplinli çalışma ilkeleriyle hareket etme beceri ve alışkanlıklarını geliştirmek kaynaklarımızın verimli kullanımını sağlayacaktır.

Güreşçilerimizin ve takımlarımızın kısa-orta vadede kazanacağı müsabaka başarıları, moral ve motivasyon yönünden güçlenmemizi sağlayacağı için önemlidir.

 

4.Tanıtım ve Halkla İlişkiler

 

Güreşimizi, güreşçimizi olumlu ve güçlü yönleriyle halkla daha etkin şekilde tanıtmak, halkın zihninde ve gönlünde daha güçlü bir yer edinmek, yerel ulusal medya ile ilişkileri güçlendirmek hem insan kaynaklarımızı hem de mali kaynaklarımızı geliştirmenin ön koşullarından bir durumundadır.

Çağdaş iletişim teknolojilerini etkin ve yaygın şekilde kullanabilmek de, bu maddenin unsurlarında biri durumundadır. Ayrıca devlet kurum ve kademelerinin güreşe desteği sürdürücü ve arttırıcı çabalar da stratejik bir öneme sahip bulunmaktadır.

 

5-Güreşi Yaygınlaştırmak

Güreş sporumuzun yeşereceği bölgelerde, sosyal ve kurumsal alanlar bulmak, buralarda güreşi geliştirici faaliyetleri planlamak ve başarıyla örgütlemek sağlayıcı beşeri ve maddi kaynaklar itibariyle güreşimizin geleceğini güvence altına almak bakımından kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle yerel bölgesel örgütlenme ve çalışmalar büyük önem taşımaktadır.

 

6-Altyapı

Bir taraftan güreşçi antrenör, teknik adam ve idareci olarak beşeri nitelikte, diğer taraftan kulüpler, okullar. olarak kurumsal nitelikte, ayrıca tesis, malzeme ve ekipman olarak fiziki nitelikteki tüm güreş altyapısının  güreş sporumuzun temel gelişim koşullarından birini oluşturmaktır.

 

7-Bilimsel Çalışma, Sistematik ve Sürekli Eğitim

 

Vakfımız güreşimizi geliştirmeye yönelik hedeflerini gerçekleştirebilmesi tıp ve sağlık konuları dahil olmak üzere tüm faaliyetlerini bilimsel çalışma ilkelerine uygun planlamasına ve yürütmesine bağlıdır. Sıcak Yuva Vakfı olarak çok yönlü, karakter sahibi ve başarıya odaklanmış yönetici, hakem, antrenör, teknik adam, sporcu ve güreş sever ile yeni güreşçi nesillerinin geliştirilmesi, şampiyon takım ve bireylerin yetiştirilmesi de yine bilimsel esaslara göre planlanmıştır, sürekli ve etkin eğitim yoluyla mümkündür.

 Tarih Öğe Başlığı Yazar Tıklamalar
Perşembe, 20 Temmuz 2006 Güreş/Jimnastik Yıldızlar Administrator 898

Ana Menü

Anasayfa
Kurumsal
Haberler
Faaliyetlerimiz
Spor Faaliyetleri(Tanıtım)
Kültürel Projelerimiz
Etüt Merkezlerimiz
Çocuklarımız
İSMEM-SICAKYUVA
Forum
Arama
Bütün Haberler (Blog)
İletişim
Ziyaretci Defteri
İstek-Görüş-Şikayet
Forum
Foto Galeri

Üye Girişi

Hoşgeldiniz .
:

:

Beni hatırla

Top
Untitled-12